Anmälan

Anmälningsavgift till och med 4e oktober: Anmälningsavgiften är 450kr. 250kr för dig under 23 år.
5e-8e oktober: 700kr/500kr. Anmälan är giltig när betalning är oss till handa.
OBS! Sista anmälan 8 oktober.
Ange om du har Webtracking sedan tidigare. Om du missat avsnittet om Webtracking så läs här.

Swish: 076-8131163 (Emma Levemyr)
Utlandsbetalning:
BIC: HANDSESS
IBAN: SE93 6000 0000 0007 2778 2398
To: VÄSTKUST SURFSKI

Any questions pleases contact vagryttaren@gmail.com

/Västkust Surfskiklubb

Anmäla är stängd, öppnar i september 2021

2014_Jens_webster