Banbeskrivning

Banbeskrivning 2017. 

https://kartor.eniro.se/m/7sC2X

Bansträckning S1 lång bana (12km)

Ilägg Röda Holme samt start på vattnet. Paddling mot Malö. Båda farledsmarkeringarna måste rundas samt sjömärket öster om Malö. Det är först efter rundning av sista farledsmärke som banan blir exponerad. Här kommer vi få vågorna mer eller mindre i ryggen. Surfa ner mot Gårda Brygga. Målgång förbi flagga på brygga i hamnen.

Bansträckning S1 motion (8km)

Isätt och start sandstranden vid Draget. Paddling söderut mot Fjordskär – som ska rundas. Från Fjordskär surfa ner mot Gårda Brygga. Målgång förbi flagga på brygga i hamnen.