Banbeskrivning

Banbeskrivning 2018.

En längre och en kortare bana kommer att erbjudas. Den korta banan blir max 9km och kommer vara mindre exponerad om det blir busväder. Lång banan brukar var runt 12-15km men kan bli något längre beroende på vinden. Lång banan blir så exponerad som möjligt för att erbjuda bästa möjliga downwindmöjligheter. Motvinds/sidvindspaddling kan också förekomma på båda banor.

Långa banan. start Videbergs hamn Ringhals. Mål Gårda Brygga

https://kartor.eniro.se/m/ABPvU

 

Kort bana: start utanför Videbergs hamn Ringhals. Mål Åsa Camping sandstranden.
https://kartor.eniro.se/m/XQYD1

 

Banbeskrivning 2017. 

https://kartor.eniro.se/m/7sC2X

Bansträckning S1 lång bana (12km)

Ilägg Röda Holme samt start på vattnet. Paddling mot Malö. Båda farledsmarkeringarna måste rundas samt sjömärket öster om Malö. Det är först efter rundning av sista farledsmärke som banan blir exponerad. Här kommer vi få vågorna mer eller mindre i ryggen. Surfa ner mot Gårda Brygga. Målgång förbi flagga på brygga i hamnen.

Bansträckning S1 motion (8km)

Isätt och start sandstranden vid Draget. Paddling söderut mot Fjordskär – som ska rundas. Från Fjordskär surfa ner mot Gårda Brygga. Målgång förbi flagga på brygga i hamnen.