Downwindkartan Marstrand

Vindriktning: SV-V. Bäst förhållanden erhålls dock på rak västlig vind.

Beskrivning:
Paddling på Älgöfjorden, storebrodern till Kungfsbackafjorden då förhållanden här är något mer utmanande i och med att det ofta råder dubbla vågsystem. Fantastiskt bra downwindpaddling med lättfångade vågor som vid vindar över 8 m/s rullar ända in till upptaget. Utanför Åstol/Marstrand är det mycket större och stökigare än inne på fjorden. Körning mellan ilägg och upptag endast 15 minuter.

marstrand10

Iläggsplats:

Campingen: Här kan du köra hela vägen ner till bommen och parkera vid sidan av vägen. Ett utedass finns. Isättsplatsen ligger i lä och det är en liten sandstrand här.

Koön, förslagsvis vid Reidars kajaker.

Upptagsplats:

Lökebergs hamn. .Parkera på den lilla grusparkeringen nära båtrampen, inte vid badplatsen.